نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو

 • صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو

  صدور گواهینامه ایزو اخذ ایزو دریافت ایزو min

  صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو

  صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو بیشترین سرچ موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  داشته که توسط متقاضیان اخذ ایزو، گواهینامه ایزو انجام می شود. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو عموما شرکت های پیمانکاری هستند که بابت حضور در مناقصه همینطور کسب کلیه امتیازات جهت ورود به مناقصات نیاز به ارائه گواهینامه ایزو داشته. لذا جهت گرفتن گواهینامه ایزو دنبال نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو کلمات کلیدی همانند صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو سرچ میکنند. حال توسط مقاله فوق میپردازیم به صدور گواهینامه ایزو همچنین مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو. لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید.

  صدور گواهینامه ایزو:

  صدور گواهینامه ایزو توسط نهادهایی بنام اختصار CB براساس اطلاعات سازمان های درخواست کننده اخذ ایزو، زمینه فعالیت سازمان، همینطور مستندات استاندارد درخواست شده صادر میگردد. بطور کلی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو به دو دسته کلی معتبر همینطور غیر معتبر دسته بندی می شود. گواهینامه ایزو معتبر توسط نهادی ( سی بی ) صادر میگردد که تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی IAF فعالیت میکند. نهاد صادر کننده غیر معتبر تحت نظارت IAF نبوده لذا بصورت خصوصی اقدام میکند جهت صدور گواهینامه ایزو.

  IAF اختصار چیست:

  International Accreditation Forum انجمن اعتبار دهنده بین المللی اختصارا IAF نامیده می شود. IAF تحت نظارت سازمان ISO جهت مشخص کردن نهاد استاندارد ( متولی استاندارد ) کشور های عضو فعالیت داشته. نهاد استاندارد کشور های عضو IAF اختصارا AB نامیده می شود، یکی از مهمترین وظایف متولی استاندارد ( AB ) مشخص کردن مرجع صدور گواهینامه ایزو بنام اختصار CB میباشد. لذا مرجع صدور گواهینامه ایزو چنانچه تحت اعتبار AB مشخص شده انجمن اعتبار دهنده IAF گواهینامه صادر نماید، اصطلاحا گواهینامه ایزو اصل می باشد.

  مرجع صدور گواهینامه ایزو:

  مرجع صدور گواهینامه ایزو CB ( سی بی ) نامیده می شود، داخل ایران دو دسته مرجع صدور ایزو فعالیت میکنند. مرکز صدور ایزو تحت نظارت IAF همینطور مرجع صدور ایزو بصورت خصوصی غیر IAF. اغلب پیمانکاران بلحاظ اینکه زمان اندکی جهت ارائه گواهینامه ایزو داشته توسط مرجع خصوصی صدور ایزو اقدام میکنند جهت دریافت گواهینامه ایزو. نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو بیشماری در حال فعالیت هستند که اغلب اعلام می کنند توسط کشور هایی همانند آلمان، انگلستان و یا کانادا گواهینامه ایزو صادر می شود در حالیکه تماما توسط خودشان گواهینامه ایزو صادر میگردد. لذا متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت دریافت گواهینامه ایزو به یک مشاور ایزو نیاز داشته تا بتوانند با توجه به نیاز سازمان اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو.

  نحوه صدور گواهینامه ایزو:

  نحوه صدور گواهینامه ایزو ویا نحوه اخذ گواهینامه ایزو بستگی به سطح سختگیری مرجع صادر کننده ایزو همینطور سطح اعتباری مرجع صادر کننده مدرک ISO داشته. چنانچه متقاضی خواهان گواهینامه ایزو معتبر باشد حتما میبایست مستندات استاندارد ایزو استقرار پیدا کند سپس دو نوبت ممیزی توسط حسابرس مرجع صدور بعد صدور گواهینامه ایزو. چنانچه متقاضی خواهان دریافت فوری گواهینامه ایزو باشد میتواند توسط مراجع صدور ایزو خصوصی اقدام نماید بابت گرفتن گواهینامه ایزو. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از مشاوره رایگان مرکز ایران گواه بابت صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو بهره ببرید. 02146135741 - 02146135223

  مقالات بیشتر:

  اخذ ایزو، گواهینامه ایزو

  رجیستری گواهینامه ایزو

  کلمات کلیدی:

  صدور ایزو – صدور گواهینامه ایزو – اخذ ایزو – دریافت ایزو – نحوه دریافت گواهینامه ایزو – مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو – نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو – IAF  ISO – CB -  AB

  {jcomments on}
 • نهاد متولی ایزو 02146134156

  نهاد متولی ایزو 02146134156

  نهاد متولی ایزو پرسمان اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معمولا روند پیگیری اخذ  ISO مجموعه خودرابه همکاران ک تخصص لازم ندارند میسپارند . حال اینکه باتوجه ب گستردگی نوع اعتبار نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو ممکن هست موضوع گرفتن ایزو پیچیده باشد . سوال اغلب کاربران اینهستکه نهاد متولی ایزو درایران کیست . مقاله فوق میپردازدبه نهاد متولی ایزو درایران . لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید .

  گواهینامه ایزو :

  گواهینامه ایزو سند معتبر بابت رعایت اصول استاندارد بین المللی میباشد . سند ایزو ویا همان مدرک ایزو توسط نهاد صادرکننده بنام اختصار  CB صادر میگردد . نهاد متولی ایزو تماما CB نام داشته منتها اعتبار نهاد متولی ایزو مهم میباشد . گواهینامه ایزو براساس درخواست متقاضی همینطور زمینه فعالیت متقاضی ایزو متفاوت میباشد . پرکاربردترین گواهینامه  ISO درخواستی توسط متقاضیان معمولا گواهینامه  ISO 9001 , ISO 14001  , گواهینامه ISO 45001 , گواهینامه  HSE مربوطبه مباحث ایمنی کارگاه ، گواهینامه  ISO 22000  ,  گواهینامه تجهیزات پزشکی  ISO 13485  , گواهینامه مدیریت نفت وگاز  ISO 29001  , گواهینامه شرکتهای  IT  ایزو 27001 وغیره..... میباشد .

  اعتبار گواهینامه ایزو :

  اعتبار گواهی نامه  ISO بنوعی دومبحث جداگانه میباشد . اعتبار مرجع صدور ایزو همینطور اعتبار گواهینامه ایزو دوبخش جداگانه میباشد . اعتبار سنجی نهاد متولی ایزو توسط سازمان اعتبار سنجی  IAF صورت میپذیرد . چنانچه نهاد صادر کننده ایزو تحت نظارت  IAF فعالیت نماید اعتبار ذگواهینامه بین المللی میباشد . گواهینامه ایزو میبایست دارای اعتباری سه ساله باشد یعنی اعتبار استاندارد ایزو اخذ شده سه سال بوده ک میبایست متقاضی مبادرت نماید سالیانه بابت تمدید گواهینامه ایزو .  نحوه تمدید گواهینامه ایزو توسط مشاور مرجع صادر کننده ایزو سالیانه چک میشود . چنانچه گواهینامه ایزو توسط مرجع صدور تمدید نگردد اطلاعات شرکت متقاضی ا زسایت مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو حذف شده غیر قابل استعلام میگردد .

  متولی صدور ایزو درایران :

  نهاد متولی صدور گواهینامه ایزو ویا نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران چگونه شناخته میشود . چالش اغلب متقاضیان نهاد متولی ایزو میباشد . اینکه چه مرجعی میتواند گواهینامه ایزو صادر کند ویا اینکه کدام مرجع گواهینامه ایزو معتبر صادر میکند .

  متولی استاندارد ایران سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI  میباشد . نیسی توسط سایت رسمی خودنهاد صادر کننده گواهینامه ایزو درایران رامشخص میکند . لذا چنانچه متقاضی بخواهد گواهینامه ایزو معتبر ایرانی بگیرد میبایست توسط نهاد معرفی شده مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اقدام نماید . متولی نهاد ایزو بسیاری فعالیت میکنند درایران منتها تماما معتبر نبوده .

  لیست نهاد متولی ایزو :

  متقاضی اخذ  ISO همیشه بدنبال گواهینامه ایزو معتبر میباشد پس نهاد متولی ایزو بیشترین سرچ توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  داشته . کلمات کلیدی سرچ شده توسط گوگل بشرح ذیل میباشد :

  نهاد متولی ایزو , متولی صدور ایزو , لیست مراجع صادرکننده ایزو , نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو , لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

  لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو درایران توسط نهادبالادستی بعنوان  AB مورد تایید انجمن بین المللی  IAF یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط سایت اطلاع رسانی شده .

  بیشتر بخوانیم :

  AB مخفف چیست

  گواهینامه ایزو شرکتهای پیمانکاری

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند