نحوه استعلام گواهینامه ایزو

 • شرایط اخذ گواهینامه ایزو , ISO

   گواهینامه ایزو معتبر

  شرایط اخذ گواهینامه ایزو , ISO  

  دریافت وارائه گواهی نامه  ISO   جزو مدارک اصلی شرکتها ، سازمانها جهت حضورد رمناقصات میباشد

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو اغلب شرکتها میباشند البته کافرمایان صنایع تولیدی حتی کسب وکار کوچک هم متقاضی دریافت گواهینامه  ISO   هستند همینطور سوال اکثر متقاضیان شرایط جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد

  گواهی  ISO   همینطور گواهینامه  HSE   بشرطی صادر میگردد ک سازمان درخواست کننده الزامات استاندارد ایزو ر اپیاده سازی نموده باشد بنابراین چنانچه متقاضی خواهان گواهینامه ایزو معتبر باشد میبایست ابتدا الزامات استاندارد ایزو توسط کارشناس ایزو پیاده سازی نموده سپس ممیز مرجع صادرکننده  گواهینامه  ISO   مراحل پیاده سازی الزامات ایزو ر اتایید نماید بعد مرجع صدور اقدام ب صدور گواهینامه ایزو مینماید بنابراین اصلیترین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو میباشد

  مرجع تایید کننده اعتبار گواهینامه ایزو د رایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اصطلاحا  NACI   میباشد طی مقالات قبلی درمورد اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو همینطور نحوه اعتبار سنجی مرجع صدور گواهینامه ایزو توضیح داده شده لذا درمقاله فوق شرایط اخذ گواهینامه ایزو توضیح داده میشود

  شرایط اخذ ایزو  HSE   ادامه مطلب.....

   

  بیشتر بخوانیم :

  مراجع معتبر صادرکننده گواهینامه ایزو

   

  شرایط دریافت گواهینامه  ISO , HSE   :

  متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو میبایست ابتدا معین نمایند گواهینامه ایزو جهت چه اهدافی گرفته میشود یعنی ابتدا باید استراتژی شرکتها جهت دریافت گواهینامه ایزو مشخص شود چنانچه متقاضی خواهان دریافت گواهی نامه ایزو اصلی میباشد ابتدا میبایست الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی نموده

  سازمان بین المللی  ISO   , جهت همگام سازی استاندارد بین جهانیان متن استاندارد تدوین نموده دراختیار نماینده خود گذاشته چنانچه سازمانی خواهان دریافت استاندارد ایزو باشد ابتدا میبایست اطلاع داشته باشد چنوع استانداردی میخواهد اخذ نماید متولی نظارت بروی استاندارد ایزو د رایران  NACI    میباشد منتها بدلیل عدم نظارت جهت مراجع صدور گواهینامه ایزو ، مراجع متفاوتی بوجود آمده ک گواهینامه ایزو بدون کوچکترین پیاده سازی الزامات حتی گواهینامه ایزو سریع صادر مینمایند اغلب متقاضیانیکه خواهان دریافت گواهینامه ایزو جهت مناقصه میباشند سوق پیدا نموده بسمت مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی  

  مرجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی بدون نیاز بحضور ممیزی همینطور بدون پیاده سازی الزامات درسریعترین زمان ممکن گواهینامه ایزو صادر مینماید منتها مراجعع صدور گواهی نامه ایزو خصوصی اعتبار بین المللی نداشته صرفا مصرف داخلی داشته متقاضیان جهت حضور درمناقصه ویا جهت بحث برندینگ ( تبلیغاتی ) اقدام مینمایند توسط مرجع صدور گواهینامه خصوصی , گواهینامه ایزو اخذ مینمایند

   

  مطالعه بیشتر :

  شرایط تمدید گواهینامه ایزو   HSE

   دریافت گواهینامه ایزو

  شرکت مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه بعنوان مرکز مشاوره بابت صدور انواع گواهینامه  ISO HSE  CE    همیار متقاضیان بوده ، جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر بابت مراجع صدور گواهینامه ایزو , اعتبار گواهینامه ایزو , شرایط تمدید گواهینامه ایزو , نحوه استعلام گواهینامه ایزو , اخذ ایزو سریع ، اخذ ایزو ارزان میتوانند ارتباط برقرار نموده اطلاعات بدست آورند

  شرایط اخذ گواهینامه ایزو , نحوه دریافت گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو معتبر جهت مناقصه , اخذ گواهینامه ایزو معتبر قابل استعلام , نحوه تمدید گواهینامه ایزو , نحوه استعلام گواهینامه ایزو  

  شایط دریافت گواهینامه  ISO HSE   توسط مرجع غیر  IAF   بسیار راحت بوده همچنین صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع  غیر  IAF   ارزان میباشد بنابراین چنانچه متقاضیان جهت مناقصه نیازبه دریافت گواهینامه ایزو داشته میتوانند توسط مراجع غیر  IAF   قدام ب اخذ گواهینامه ایزو نمایند

  {jcomments on}

 • نحوه استعلام گواهینامه ایزو ، چطور میتوانیم گواهی نامه ISO HSE رارجستری کنیم 02144769456

   ایزو

  نحوه استعلام گواهینامه ایزو ، چطور میتوانیم گواهی نامه ISO HSE رارجستری کنیم 02144769456

   

  نحوه استعلام گواهینامه ایزو ISO HSE

  گواهینامه ایزو ، گواهی HSE   مدرک معتبری میباشد ک متقاضی اخذ گواهینامه ایزو مبادرت ب گرفتن گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   مینماید معمولا کارفرمایان شرکتها موسسات همچنین سازمانهای دولتی ، خصوصی حتی کسب وکار کوچک مبادرت ب اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   میکنند دغدغه مهم کارفرمایان میتوان برشمرد ک گواهینامه ایزو اخذ شده معتبر باشد واینکه چطور میتوانم گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   خودرا استعلام بگیرم ک اصل باشد

  گواهی نامهISO HSE   مدرک معتبری میباشد ک توسط مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو صادر میگردد

  مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو   CB   ( سی بی ) نامیده میشود ( چنانچه میخواهید درمورد  CB   مراجع صدور گواهینامه ایزو ، اطلاعات کسب کنید به زیر مراجعه نمایید )

  CB چیست مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO HSE

  CB  صادرکننده گواهینامه ایزو ممکن هست خصوصی باشد ویااینکه تحت نظر  AB   دولتی فعالیت نماید مسلما CB   تحت نظارت  AB   دولتی بالاترین مرجعیت صدور گواهینامه ایزو همچنین  HSE   رانیز دارامیباشد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میبایست حتما توجه داشته باشند باتوجه ب درخواست زیاد گواهینامه ایزو توسط متقاضیان برخی افراد سودجو سایتهای مشابه  CB   اصلی  بوجود میآورند همچنین اعلام مینمایند ک گواهینامه ایزو توسط آلمان ، انگلستان ، ایتالیا سوئد و... صادر میگردد درصورتیکه اکثرا  CB   خصوصی هستند وصرفا فقط سایت مذکور ب زبان کشور مورد گفته افراد میباشد

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو همچنین متقاضی اخذ مدرک  HSE   چنانچه خواهان اخذ گواهینامه ایزو توسط  CB   تحت نظارت  AB   دولتی میباشد میبایست حتما توسط سایت  IAF   مرجعیت CB   موردنظررا استعلام بگیرد

  لینک سایت IAF

  حال باتوجه ب موارد گفته شده چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو میخواهد گواهینامه ایزو صادرشده رااستعلام نماید چنانچه گواهینامه ایزو صادرشده توسط مرجع CB   تحت نظارت AB   باشد میبایست ابتدا واردسایت  IAF  شود سپس AB   مورد نظر کشور مذکور ک گواهینامه ایزو صادرشده پیدا نموده سپس  CB   ( مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو ) راپیدا کند

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میبایست توجه داشته باشند حتما  سایت CB   صادرشده میبایست همان سایت اعلام شده توسط  IAF  باشد سایتها با اسم مشابه همچنین پسوند وپیشوند تماما سایتهای خصوصی میباشد ک توسط خودایرانیها ساخته شده ، حال آنکه چنانچه گواهینامه ایزو اخذ شده توسط  CB   خصوصی صادرشده باشد متقاضی میبایست ابتدا AB   ،   CB   صادرکننده گواهینامه ایزو راپیدا کند سپس CB  مورد نظر راجستجوکند چنانچه  CB   مورد تایید  AB   باشد میتواند گواهینامه ایزو اخذ شده رارجستری نماید

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توجه داشته باشند ک چنانچه  AB  خصوصی CB  صادرکننده گواهینامه ایزو راتایید نکند پس گواهینامه ایزو اخذ شده غیر قابل رجستری بوده صرفا تیکه کاغذی بوده هیچ اعتباری ندارد بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توجه داشته باشند ابتدا حتما  AB  تایید کننده  CB  چک گردد سپس  وارد سایت  CB  شده مورد نظر شده چنانچه مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو توسط  AB   تایید شده بود میتوانند گواهینامهه ایزو اخذ نمایند . لازم بذکر میباشد CB   مورد تایید  AB  دولتی بالاترین مرجعیت اخذ گواهینامه ایزو رانیز دارا میباشد بلحاظ اینکه  CB   خصوصی فعال ممکن هست چند ماه کار انجام دهد گواهینامه صادرکند بعدازچندماه بدلایل مختلف CB   وجود نداشته باشد بنابراین متقاضیان ممکن هست بابت رجستری گواهینامه ایزو سال  آینده ب مشکل برخورده مجددا میبایست گواهینامه ایزو اخذ کنند

   

  نحوه رجستری گواهینامه ISO HSE

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   جهت رجستری گواهینامه ایزو اخذ شده بامشکلات فراوانی روبرو هستند حال آنکه براحتی میتوانند مدرک ایزو اخذ شده همچنین گواهی  HSE   اخذ شده ر ارجستری کنند

  جهت آموزش رجستری گواهینامه ایزو ب ادامه مطلب توجه فرمایید....

  بیشتر بخوانیم :

  شرایط تمدید گواهینامه ایزو

  متقاضی اخذ گواهی نامه  ISO HSE   جهت رجستری ابتدا میبایست وارد سایت مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو گردد اصطلاحا نام مرجع صدور گواهینامه ایزو  CB   نامیده میشود

  همانند تصویر زیر

  photo 2018 11 20 00 23 18

  سپس نام کشور صادرکننده گواهینامه ایزو راوارد نماید

  photo 2018 11 20 00 23 26

  گواهینامه ایزو اخذ شده دارای کد 12 رقمی روی گواهینامه همانند تصویر پایین میبایست درج گردد چنانچه مشخصات شرکت اخذ کننده گواهینامه ایزو وارد سایت شده باشد متقاضی میتواند گواهینامه ایزو ر امشاهده نماید

  photo 2018 11 20 00 23 29

  متقاضیان گواهینامه ایزو همچنین گواهی  HSE   میبایست درنظرداشته باشند مدت اعتبار گواهی نامه ایزو صادرشده سه سال میباشد ک میبایست حتما سالانه ممیزی مراقبتی صورت پذیرد چنانچه سالانه ممیزی مراقبتی انجام نگردد گواهینامه ایزو صادرشده فاقد اعتبار میباشد بنابراین توسط سایت مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو  CB   اطلاعات شرکت همچنین گواهینامه ایزو اخذ شده غیر قابل رجستری میشود

  photo 2018 11 20 00 23 33

  متقاضیان نحوه استعلام گواهینامه ایزو همچنین نحوه رجستری گواهی نامه ایزو توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

  نحوه استعلام گواهینامه ایزو

  چطور میتوانم مدرک  HSE  اخذ شده ر ااستعلام بگیرم

  نحوه رجستری گواهینامه ایزو چگونه هست

  چطور گواهینامه  HSE  رارجستری کنیم

  نحوه استعلام  CB  چگونه هست

  CB   خصوصی چیست

  اطلاعات در مورد  CB   صادرکننده گواهینامه ایزو

  سایت  IAF

  شرایط تمدید گواهینامه ایزو چگونه هست

  مراحل رجستری گواهی نامه ایزو چگونه میباشد

  چطور بفهمیم گواهینامه ایزو اخذ شده اصل میباشد

  نحوه تشخیص گواهینامه ایزو قلابی چگونه میباشد

  نحوه تشخیص گواهینامه ایزو اصل وقلابی چگونه میباشد

  لینکهای مرتبط :

  WWW.IRANGOVAH.IR

  WWW.GOOGLE.COM

  WWW.ISO.ORG

  www.iaf.nu

  مقاله نحوه استعلام گواهینامه  ISO HSE   همچنین نحوه رجستری گواهینامه ایزو اخذ شده توسط مرکز ایران گواه ادامه گشته جهت بالابردن اطلاعات حقوقی همچنین فنی شما کاربران عزیز درمقاله بالا شرایط استعلام گواهینامه ایزو همچنین شرایط رجستری گواهینامه ایزو نوشته شد همچنین سعی شده درمورد مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو  CB  همچنین مراجع تایید کننده  CB   همانند  IAF  توضیحات مختصری داده شود چنانچه توضیحات کافی نبوده ب قسمت مقالات مفید سایت مراجعه نموده ویا اینکه توسط شماره تماس مرکز 02144769456-02144769451 ارتباط برقرارنموده بامشاوران مرکز صحبت نمایید تابتوانید بهترین تصمیم مبنی براخذ گواهینامه ایزو داشته باشید

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند