شرایط مسئول ایمنی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 • گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مسئول HSE

   مسئول ایمنی مورد تایید اداره کاردوره افسر ایمنی HSE

  گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مسئول HSE

   

  گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری جزو مدارک کهم شرکتها جهت مناقصه میباشد بنابراین تمامی کافرمایان حوزه فعالیت پیمانکاری درگیر روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت  HSE   اداره کار هستند حال اینکه سوالات متداولی پیش میآید

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز دارند مدارکی آماده نمایند جهت درج درسایت ، تشکیل پرونده نمایند سپس تعیین بازرس میگردد پس ا زبازرسی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد  

  اطلاع بابت مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اینجا کلیک نمایید .

   

  تایید مسئول ایمنی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

  گواهی تایید صلاحیت  HSE  اداره کار , همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد

  مسئول ایمنی مورد تایید ایسپ الزام جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد حال انکه شرایط مسئول ایمنی جهت تایید اداره کار چیست

  مسئول ایمنی , مسئول  HSE  , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت تایید اداره کار میبایست مسئول ایمنی ویا مسئول  HSE   فعال داشته باشند بنابراین حضور مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار الزامی بوده

  شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار بشرح ذیل میباشد

  شرایط مسئولین ایمنی مورد تایید ایسپ :

  مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار , چنانچه فراد مشغول کار درکارگاه زیر 25 نفر باشد میبایست حتما مسئول ایمنی ویا مسئول  HSE   داشته باشد مدرک مسئول ایمنی میبایست دیپلم به بالا رشته مرتبط کاری داشته باشد مثلا چنانچه حوزه فعالیت پیمانکار نیرو هست مسئول ایمنی میبایست رشته برق صنعتی باشد همینطور میبایست حداقل یکسال بیمه تحت لیست پیمان داشته باشد

  مسئول ایمنی جهت کارگاه بالای 25 نفر میبایست حتما مدرک لیسانس رشته مرتبط حوزه فعالیت پیمانکار داشته حداقل یکسال بیمه بعنوان مسئول ایمنی داشته باشد

   مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار

  مسئولین ایمنی رشته غیر مرتبط میبایست  مدرک دوره ایمنی وبهداشت همچنین ارزیابی ریسک ازداره کار داشته باشند دوره ایمنی و بهداشت 40 ساعته ، ارزیابی ریسک 16 ساعته بوده توسط اداره کار برگزار میشود مدرک توسط اداره کار صادر میگردد

  مسئولین  HSE   درصورتیکه مدرک غیر مرتبط داشته باشند حتما باید جزو لیست بیمه بوده همچنین قرارداد فعال داشته

  مسئول ایمنی کارگاه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چنانچه مدرک مرتبط یعنی  HSE  صنعتی ویا  HSE   بهداشت داشته باشد نیازبه سابقه بیمه نداشته همینطور نیاز نبوده جزو لیست بیمه باشد بنابراین بهترین راه جذب مسئول ایمنی بامدرک مرتبط میباشد

  بیشتر بخوانیم :

  نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

   

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست حتما کارگاه فعال داشته بلحاظ اینکه بازرسی ازکارگاه صورت میپذیرد

  لینکهای مرتبط :

  WWW.IRANGOVAH.IR

  https://www.mcls.gov.ir/

   

  مسئول ایمنی همان مسئول  HSE   میباشد ، مسئول ایمنی میبایست مدرک مربوط بحوزه فعالیت پیمانکار بوده ویا مدرک  HSE   دانشگاهی داشته باشد ، متقاضیان محترم اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار , روند بازرسی ازکارگاه جهت اخذ گواهی  HSE   اداره کار , مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میتوانند باشماره مرکز ارتباط برقرار نمایند

  {jcomments on}

 • وظیفه مسئول ایمنی کارگاه پیمانکاری

  افسر ایمنی کیست , HSE

  وظیفه مسئول ایمنی کارگاه پیمانکاری

  مسئول ایمنی میبایست حتما د رکارگاه فعال باشد یعنی اینکه کارگاه فعال حتما میبایست مسئول ایمنی داشته باشد کارفرمایان موظف شدهاند حتی یکنفر مسئول ایمنی جهت بررسی مسائل بهداشتی ، ایمنی کارگاه استخدام نمایند حتی اداره کار استانها جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری موظف کرده کارگاه بابت هر 25 نفر یکنفر مسئول ایمنی فعال داشته باشد  حال اینکه مسئول ایمنی کیست ؟ وظایف مسئول ایمنی چیست ؟ مسئول ایمنی چه مدرکی باید داشته باشد ؟

  مطالب مرتبط مسئول ایمنی :

  شرایط مسئول ایمنی کارگاه

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مسئول HSE

   

  مسئول ایمنی کیست ؟

  مسئول ایمنی , افسر ایمنی ویا افسر  HSE  نیز نامبرده میشود . مسئول ایمنی بفردی گفته میشود ک عهده دار مسائل ایمنی ، بهداشت کارگران حین کار کارگاه میباشد

  افسر  HSE  , همانطورکه مشخص میباشد میبایست حتما مدرک تحصیلی لیسانس  HSE  صنعتی ویا  HSE  بهداشت داشته باشد کارافسر  HSE   بررسی شرایط کارگاه محیط کار همچنین بررسی مسائل ایمنی مربوطه میباشد متاسفانه کارفرمایان جهت صرفه جویی هزینه مبادرت میفرمایند جهت استخدام مسئول ایمنی بدون مدرک مرتبط ویا اینکه همکاران خودرا جهت مسئول ایمنی کارگاه برمیگزینند مادامیکه مشکلی بوجود نیاید مسئول ایمنی کارگاه بکار خود ادامه میدهد منتها زمانیکه مشکلی جهت کارگران کارگاه بوجود اید بلحاظ اینکه مسئول ایمنی تجربه کاری نداشته همچنین تسلط کافی بروی مسائل گزارش نویسی حتی ایمنی نداشته کارفرما بمشکل حقوقی خورده باعث مشکلات فراوان میگردد حتی اداره کار طبق مصوبه آئین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری موظف کرده حتما کارگاهها مسئول ایمنی مسلط بشرایط کاری استخدام نمایند تابتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند

   مسئول ایمنی

   

  وظیفه مسئول ایمنی چیست ؟

  مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی ( افسر  HSE  ) کارگاه وظیفه :

  طرح مسائل ، مشکلات ایمنی حفاظتی همچنین ارائه پیشنهاد لازم جهت رفع ایرادات بکارفرما

  نوشتن طرح  HSEPLAN  جهت پروژه کارفرما

  انعکاس کلیه ایرادات ، نواقص حفاظتی بهداشتی ایمنی کارگاه

  همکاری باکارشناسان بهداشت همینطور بازرسان اداره کار جهت اجرای مقررات ایمنی وبهداشت محیط کار

  توجیه کارگران پیمان جهت حفظ مقررات ، ایمنی ، بهداشت محیط کار

  همکاری باکارفرما جهت دستورالعمل لازم مربوطبه انجام مطمئن کار

  پیگیری لازم جهت معاینات لازم قبل استخدام کارگران

  بازدید ، معاینه ابزار کار

  ثبت آمار حوادث کارگران

  نصب شعار همینطور تابلو حفاظتی مکانهای پرخطر

  بررسی مسائل حفاظتی ایمنی محیط کار

  ارائه گزارش خرابی ابزار ایمنی محیط کار

  ارائه گزارش حین اتفاق محیط کار

  نظارت برنظم ، ترتیب ، ابزار حفاظتی ، ماشین الات

  مسئول ایمنی میبایست مدرک  HSE  بهداشت ویا مدرک  HSE  صنعتی داشته باشد

  اداره کار استانها ویا مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت بهداشت دوره مسئول ایمنی ، دوره  HSE  نیز برگزار میکند دوره ایمنی وبهداشت 40 ساعته ، دوره ارزیابی ریسک 16 ساعت توسط مدرس اداره کار تدریس شده سپس ازمون گرفته شده چنانچه متقاضی نمره مربوطه اخذ نماید گواهینامه مسئول ایمنی توسط اداره کار صادر میگردد همینطور مراکز صدور گواهینامه ایزو  مبادرت مینمایند جهت صدور مدرک آموزشی HSE بنام افراد بنابراین متقاضیان گواهینامه  HSE  آموزشی اخذ نموده جهت تکمیل رزومه کاری اقدام مینمایند جهت استخدام بعنوان مسئول ایمنی

  لینکهای مرتبط :

  https://crtosh.mcls.gov.ir/

  https://www.mcls.gov.ir/

  http://www.irangovah.ir/

  مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه جهت صدور گواهینامه , مدرک آموزشی  HSE   بنام افراد اقدام مینماید جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند