اطلاعات در مورد AB

 • مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO HSE نحوه گرفتن گواهینامه ایزو 02144769456

  Untitled 1

  مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO HSE نحوه گرفتن گواهینامه ایزو 02144769456

   

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو   ISO HSE  مدرک معتبر گواهی نامه ایزو جزء سرتیفیکیت معتبر شرکتها ، سازمانها همچنین موسسات حتی کسب وکار کوچک میباشد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط گرفتن گواهی نامه ایزو بدنبال ساختاری میباشند ک متمایزکنند خودرانسبت ب دیگران پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ، مانور تبلیغاتی همچنین گرفتن مدرک ایزو جهت مناقصات  المانهای تشویقی میباشد ک مشتریان مبادرت مینمایند ب اخذ گواهینامه ایزو

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ب سه دسته تقسیم میشوند :

  دسته اول متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو  ISO HSE    : کارفرما جهت شرکت د رمناقصه نیاز فوری ب اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   دارامیباشد ، متقاضی اخذ فوری گواهینامه ایزو بدنبال مراکز صدور فوری گواهینامه ایزو همچنین مدرک معتبر ایزو جهت ارائه مدرک ایزو اخذ شده بابت مناقصه میباشد

  دسته دوم متقاضی اخذ گواهینامه   ISO   :  متقاضیان گرفتن گواهینامه ایزو صرفا جهت پروسه تبلیغاتی خود اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو میکنند اینوع متقاضی اخذ گواهینامه ایزو توجه چندانی ب مرجع صدور گواهینامه ایزو نداشته همچنین اطلاعات فنی کاملی بابت مراجع صدور گواهینامه نداشته صرفا جهت متمایز نشان دادن خود نسبت ب رقیب مبادرت ب اخذ گواهینامه ایزو مینماید

  دسته سوم متقاضی اخذ گواهینامه ایزو  ISO HSE   : متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معمولا صرفا بدنبال مرجع صدور فوری گواهینامه ایزو هستند همچنین توجه کافی ب مرجع صدور گواهینامه ، سطح سختگیری همچنین پیاده سازی الزامات استاندار ایزو نمیکنند منتها شرکتهایی هستند ک بدنبال ساختاری استاندارد جهت رشد سازمان همچنین بالابردن کیفیت خدمات همچنین کالا هستند اینوع متقاضیان ابتدا بدنبال مراجعی هستند ک بتوانند سطح ساختار سازمان ر اتوسط پیاده سازی الزامات استاندارد همچنین استفاده ا زچک لیستهای استاندارد ایزو بالابرده سپس بدنبال مرجع رسمی همچنین مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو هستند

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر توسط سازمان ایزو  IAF     مشخص گردیده

  ادامه مطلب درمورد مراجع صدور گواهینامه ایزو  ISO HSE  ....

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ابتدا میبایست متوجه باشند گواهی نامه ایزو همچنین گواهینامه  HSE   توسط چه مراکزی صادر میگردد همچنین سطح اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو چگونه بررسی میگردد ادامه مقاله مربوط میگردد ب اطلاعات فنی همچنین حقوقی بیشتر بابت موسسات صدور گواهینامه ایزو بین المللی همچنین مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی ک البته اکثرا داخلی میباشند

  بیشتر بخوانیم :

  مشاوره جهت اخذ گواهینامه ISO HSE CE

  شرایط تمدید گواهینامه ISO HSE

  IAF  چیست

  IAF   سازمان سنجش بین المللی میباشد اکثرا کشورهای عضو سازمان ایزو عضو سازمان  IAF  نیز میباشند بنابراین مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر میبایست حتما توسط سازمان  IAF   مشخص شده باشند متقاضیان میبایست توجه خاصی داشته دقیقا نام مرکز صدور گواهینامه ایزو میبایست مشخص شده باشد توسط  IAF  نه نامهای مشابه حتی سایتهای مشابه

  لینک سازمان سنجش IAF

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی  IAF   دارای 167 عضو بوده اصطلاحا   AB    نامیده میشوند

  AB  چیست

  AB  مخفف کلمه  ACCREDITY BODY ترجمه فارسی بدنه معتبر میباشد   AB    مرجع اعتبار دهی ب  مراکز صدور گواهینامه ایزو  ISO HSE   میباشد کشورهای عضو سازمان ایزو دارای یک  AB   معتبر میباشند ک توسط انجمن اعتبار دهندگان بین المللی  IAF   مورد تایید میباشد مثال اینکه  AB   کشور ایران سازمان ملی تایید صلاحیت ایران  NACI  هست یااینکه  AB   معتبر آلمان  DAKKS ،   AB   معتبر انگلستان  UKAS   و... میباشند متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر ک بدنبال مراجع صدور گواهینامه معتبر میباشند میبایست ابتدا کشور هدف بابت اخذ گواهینامه ایزو رامشخص نمایند سپس  AB   معرفی شده مشخص گردد سپس بین مراکز معرفی شده توسط AB   مورد نظر  بدنبال اخذ گواهینامه ایزو باشند بنابراین ابتدا میبایست داخل سایت  IAF   شوند ، کشور انتخاب شده مثلا آلمان انتخاب نمایند ک AB   کشور آلمان  DAKS   میباشد سپس کلیک نمایند مراکز معتبری ک داکس معرفی کرده مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو همچنین صدور مدرک  HSE   میباشند ک معروفترین آنها بین  ایرانیها توف نورد    TUVNORD    میباشد لازم بذکر میباشد موسسات صدور گواهینامه ایزو همچنین  HSE  مدرک ،  CB   نامیده میشوند

  CB  چیست

  CB   مخفف کلمه لاتین Certification Body  ترجمه فارسی صدور گواهینامه  نامیده میشوند .

  CB   ( سی بی ) مرجعی میباشد ک ساختار سیستم مدیریت همچنین سطح پیاده سازی استاندارد ایزو سازمان متقاضی راتایید نموده سپس اقدام ب صدور گواهینامه ایزو مینماید بنابراین مادامیکه گواهینامه ایزو توسط  CB   صادرمیگردد یعنی آنکه  CB   پیاده سازی استاندارد رامورد تایید قرارداده چنانچه توضیح داده شد CB   میبایست مورد تایید AB   دولتی باشد معمولا  AB   کشورهای عضو سازمان ملی هرکشور میباشد همانند ایران ک AB  کشور ایران سازمان ملی تایید صلاحیت ایران   NACI   میباشد بنابراین  CB   نیزازمرجع بالادستی بنام  AB   ویا  Accreditation Body    اعتبار میگیرد

  Cb   جهت تایید شدن توسط  AB   پس ا زدرخواست توسط  AB   براساس یکسری الزامات مورد ارزیابی همچنین سنجش قرارگرفته چنانچه دارای استاندارد مورد تایید سازمان ایزو باشد نمایندگی  CB   توسط   AB   مورد تایید قرارمیگیرد سپس نام برند  CB   توسط سایت   AB   منتشر میگردد همچنین تمام دنیا CB   مورد تایید  AB   ر ا بعنوان مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو میشناسند

  IAF   ،   AB   ،   CB   همچنین معنای لغوی تقریبا توضیح داده شد حال  آنکه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو تقریبا بالغات IAF   ،  AB   همچنین CB   آشنا شده همچنین میداند چنانچه بخواهد گواهینامه ایزو اخذ نماید میبایست توسط  CB   اقدام نماید حال آنکه کدام CB   میتواند گواهینامه ایزو فوری صادر نماید یا اینکه هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر میباشد ویا اینکه چه مدتی زمان میبرد گواهینامه ایزو صادرگردد

  مرکز مشاوره اخذ گواهینامه ملی همچنین بین المللی ایران گواه  اطلاعات فنی همچنین حقوقی کافی درمورد  CB  صادرکننده گواهینامه ایزو ، مراجع صدور گواهینامه ایزو ، هزینه بابت اخذ گواهینامه ایزو ، اخذ گواهینامه ایزو فوری جهت مناقصات اطلاعات درمورد اخذ گواهینامه  CE   ب متقاضیان داده همچنین بصورت حضوری مشاوره رایگان کلاسهای آموزشی ، پیاده سازی ساختار استاندارد ، پیاده سازی الزامات استاندارد ، صدور گواهینامه آموزشی رایگان و.... دراختیار متقاضی اخذ گواهینامه ایزو گذاشته تابتواند بهترین تصمیم مبنی برانتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو داشته باشد

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

  مراجع صدور گواهی نامه  HSE

  کدام مرکز گواهینامه ایزو صادر میکند

  مراجع صدور فوری گواهینامه ایزو

  موسسات صدور فوری گواهینامه ایزو

  صدور گواهینامه ایزو درتهران

  مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

  مرجع صدور گواهینامه ایزو درتهران

  اخذ گواهینامه ایزو فوری

  اخذ گواهی نامه ایزو بدون ممیزی

  اخذ گواهینامه ایزو بدون حضور ممیز

  مشاور جهت پیاده سازی الزامات ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو از برند  TUV

  گرفتن گواهی نامه ایزو از برند توف

  گرفتن گواهینامه ایزو از کشور انگلستان

  اخذ گواهینامه ایزو از کشور المان

  اطلاعات در مورد  IAF

  IAF چیست

  CB چیست

  اطلاعات درمورد  CB

  AB  چیست

  اطلاعات در مورد  AB

  چطوری میتوانم گواهینامه ایزو بگیرم

  چطور میتوانم گواهینامه ایزو فوری بگیرم

   لینکهای مرتبط:

  WWW.ISO.ORG

  WWW.IRANGOVAH.IR

  www.iaf.nu

  http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

  بامادرارتباط باشید 02144769456-02144769451

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند