اخذ گواهینامه CE

CE لگو CE شرایط اخذ گواهینامه CE خوداظهاری 02144769456

 گواهینامه CE

CEلگو CE شرایط اخذ گواهینامه CE خوداظهاری 02144769456

اخذ نشان  CE  جهت صادرات کالا

 

نشان  CE  درج لگو CE   دغدغه مهم کافرمایان جهت صادرات کالا بدون مشکل میباشد البته هستند کارفرمایانیکه بدون اخذ گواهی  CE   همچنان محصولات خودراب کشورهای همسایه صادر مینمایند

جمهوری اسلامی ایران همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران بدلیل ارز آوری صادرات حسب سیاستهای ارز آوری بدون مشکل اجازه میدهد بعضی صنایع همانند صنایع غذایی همچنین صنایع شیشه بدون درنظر گرفتن نشان  CE   همچنین اخذ سرتیفیکیت CE   اجازه صادرات کالا میدهد منتهای مراتب ممکن هست محموله کالا درگمرک محل ورود کالا بلحاظ فاقد بودن درج لگو  CE   بروی محصولات همچنین بسته بندی محصولات همچنین ارائه ندادن سرتیفیکیت  CE   اجازه ترخیص کالا ندهد البته کشورهای همسایه همانند عراق سوریه حتی افغانستان بدلیل نداشتن ساخت وکار دقیق بدون مشکل کارفرمایان عزیز میتوانند تاحدودی محصولات خودرا صادر نمایند همچنین بستگی ب کارفرما کشور مقصد متقاضیان بدون داشتن گواهینامه  CE   محصول صادر میکنند

نشان  CE   چیست ؟

 

CE    مارک همچنین نشان  CE   اخذ گواهینامه  CE   اصالتی اروپایی داشته اتحادیه اروپا جهت اینکه کالا باکیفیت وارد اروپا شود جهت رضایت مشتری استانداردی وضع نمود چنانچه کالا بخواهد وارد کشورهای جزو اتحادیه اروپا گردد میبایست حتما گمرک کشور مقصد سرتیفیکیت  CE   همچنین اصالت کالا مورد بررسی قرارگیرد چنانچه کالا موردنظر مورد تایید بود ترخیص گردد تائیدیه کالا همچنین ترخیص کالا منوط ب داشتن گواهینامه  CE   همچنین درج لگو  CE  بروی بسته حتی روی کالا میباشد چنانچه کالا فاقد گواهینامه CE اصیل  باشد اجازه ترخیص کالا داده نمیشود بنابراین لازمه صادرات کالا ب کشورهای اتحادیه اروپا حتما  دارای گواهینامه CE اورجینال باشد اطلاعات بابت اخذ گواهینامه  CE   اورجینال درهمین سایت آورده شده علاقمندان جهت اخذ گواهینامه  CE  اورجینال میتوانند مراجعه نمایند WWW.IRANGOVAH.IR    مقالات رامطالعه نمایند

اخذ گواهینامه  CE   ب چند طریق صادر میگردد :

صدور گواهینامه  CE  اورجینال

صدور گواهی نامه  CE   خوداظهاری

صدور گواهینامه  CE   انطباقی

CE   خوداظهاری اخذ گواهینامه CE

 

نشان  CE    همچنین صدور گواهینامه  CE   توسط  Notified Body  اصطلاحا   NB   صادر میگردد مراکز صدور گواهینامه  CE   بلحاظ اینکه اصالت نشان  CE   اروپایی میباشد مستقردراروپا هستند بنابراین هیچ مرکز صدور گواهینامه درایران نمیتواند گواهینامه  CE   اورجینال صادر نماید البته هستند مراکز مشاوره ک ازعدم اطلاعات کافی متقاضیان اخذ گواهینامه  CE   سوء استفاده نموده مبادرت ب صدور گواهینامه  CE  مینمایند چنانچه کارفرما قصد صادرات کالا داشته تازه متوجه میشود گواهینامه  CE   صادرشده تقلبی بوده همچنین هزینه گزافی جهت صدور گواهی  CE   تقلبی پرداخت نموده حال اطلاع رسانی جهت اخذ گواهینامه CE  توسط مرکز مشاوره ایران گواه بصورت رایگان خدمت متقاضیان جهت اخذ گواهینامه  CE   ازطریق شماره تماس 02144769456 انجام میگردد

بیشتر بخوانیم:

گرفتن سریع گواهینامه CE

اخذ گواهینامه  CE   خوداظهاری همانند گواهینامه  CE   اورجینال توسط مراکز  NB   اروپا صادر میگردد تفاوت بین گواهینامه  CE  خوداظهاری همچنین گواهی نامه  CE  اورجینال  بین اطلاعات شرکت متقاضی اخذ گواهینامه  CE  میباشد

متقاضی اخذ گواهینامه  CE   خوداظهاری ، خود اظهار میکند که استاندارد لازم همچنین آزمایشات لازم جهت کالیبراسیون محصول طی شده همچنین آزمایشگاه مربوطه استاندارد مربوطه راتایید نموده سپس  NB    مورد نظر ب اظهارات متقاضی گواهی  CE   بسنده کرده اقدام مینماید جهت صدور گواهینامه  CE   لازم بذکر میباشد گواهینامه  CE   خوداظهاری کاملا همانند گواهینامه  CE  اورجینال بوده شامل کد چهار رقمی جهت رجستری درسایت مرجع صادر کننده میباشد  همچنین جهت اطلاعات تکمیلی متقاضی اخذ گواهینامه  CE   خوداظهاری نمیتواند کالا صادر نماید ب کشورهای اروپایی فقط صرف اینکه گواهینامه  CE  ازطریق مراکز اصلی صادرشده ممکن هست متقاضیان مبادرت ب اخذ گواهینامه  CE   خوداظهاری نمایند

هزینه اخذ گواهی نامه  CE    خوداظهاری نسبت ب نشان  CE   اورجینال فوقالعاده پایین تر بوده همچنین طی مدت زمان کمتری متقاضی میتواند نشان  CE   خوداظهاری اخذ نماید همچنین متقاضی اخذ گواهینامه  CE  خوداظهاری میتواند لگو  CE   بروی محصولات خود درج نماید ادعا داشته باشد محصولات ساخته شده براساس استاندارد اتحادیه اروپا میباشد .

جهت اطلاع استاندارد  CE   اروپا اینجا کلید نمایید.

متقاضیان اخذ گواهینامه  CE  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف خودهستند :

اخذ نشان  CE

شرایط چسباندن لگو  CE  بروی محصولات

شرایط اخذ لگو  CE

لگو  CE  ازکجا تهیه کنم

هزینه اخذ گواهینامه  CE  چیست

ازکجا متوجه بشم گواهینامه  CE  اصلی هست یا تقلبی

تشخیص اصالت گواهینامه  CE

نحوه رجستری کردن گواهینامه  CE

گواهینامه  CE   اورجینال ازکجا بگیرم

مراکز صدور گواهینامه  CE  

فرق بین گواهینامه  CE  اصلی باتقلبی

گواهینامه  CE   خوداظهاری

گواهی نامه  CE   انطباقی

گواهی مدرک  CE   اورجینال

اخذ گواهینامه  CE  فوری

اخذ گواهینامه  CE  تجهیزات پزشکی

مراکز مشاوره جهت اخذ گواهینامه  CE

مراکز مشاوره ای جهت اخذ گواهینامه  CE  تجهیزات پزشکی

لینکهای مرتبط »

WWW.TKARAN.IR

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

http://www.imed.ir/

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند