مقالات مفید

ایزو 10668 ارزش گذاری برند

ایزو 10668 ارزش گذاری برند

ایزو 10668 ارزش گذاری برند، استاندارد ایزو 10668 الزامات ارزیابی مارک پولی مشخصات سازمان استاندارد بین المللی (ISO) برای روش ها و روش های اندازه گیری ارزش یک نام تجاری است. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO ISO / TC 289 تدوین شده است.

ISO 10668 ارزیابی برند  الزامات ارزیابی مارک پولی مشخصات سازمان استاندارد بین المللی (ISO) برای روش ها و روش های اندازه گیری ارزش یک نام تجاری است. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO ISO / TC 289 تهیه شده است. ISO 10668 برای اولین بار در سپتامبر 2010 منتشر شد.

ایزو 10668 ارزش گذاری برند

ایزو 10668 ارزش گذاری برند

تاریخچه استاندارد ایزو 10668:

در سال 2007 ISO برای ایجاد پیش نویس یک استاندارد بین المللی در مورد ارزیابی مارک پولی، یک گروه ویژه ایجاد کرد. پس از 3 سال، ISO 10668 ارزیابی مارک تجاری  در پاییز 2010 منتشر شد. این اصول را تعیین می کند که هنگام ارزیابی هر مارک باید مورد استفاده قرار گیرد.

ISO 10668: 2010 الزامات لازم برای روشها و روشهای اندازه گیری ارزش مارک پولی را مشخص می کند.

ISO 10668: 2010 چارچوبی برای ارزیابی مارک تجاری ، شامل اهداف ، مبانی ارزیابی ، رویکردهای ارزیابی ، روشهای ارزیابی و منابع داده های با کیفیت و فرضیات مشخص می کند. این همچنین روشهایی را برای گزارش نتایج چنین ارزیابی تعیین می کند.

الزامات اصلی ایزو 10668:

ایزو 10668 ارزش گذاری برند الزاماتی جهت استقرار دارد که به شرح ذیل می باشد:

ISO 10668 ساختار را در تجزیه زیر تصویب می کند:

1. دامنه

2. اصطلاحات و تعاریف

3. الزامات عمومی

4. الزامات خاص

5. رویکردها و روش های ارزیابی

6. ورودی های ارزیابی لازم

7. گزارش دادن

8. استقلال

خلاصه اطلاعات در مورد ایزو 10668 ارزش گذاری برند:

ایزو 10668 برای ارزیابی مارک که برای همه اهداف سفارش داده می شود اعمال می شود، از جمله:

حسابداری و گزارشگری مالی

ورشکستگی و تصفیه

برنامه ریزی و انطباق مالیاتی

پشتیبانی دعوا و حل اختلاف

امور مالی شرکت و جمع آوری سرمایه

صدور مجوز و مذاکره در مورد سرمایه گذاری مشترک

اطلاعات و گزارشات مدیریت داخلی

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند

آخرین این برنامه ها شامل موارد زیر است:

تعیین بودجه مارک و بازاریابی

بررسی نمونه کارها برند

تجزیه و تحلیل معماری مارک

برنامه ریزی برای گسترش برند

اخذ گواهینامه ایزو 10668

طبق استاندارد ISO 10668، ارزش گذار نام تجاری باید هدف از ارزیابی را اعلام کند زیرا این امر بر فرض یا مبنای ارزش، فرضیات ارزیابی استفاده شده و نظر نهایی ارزیابی تأثیر می گذارد، همه اینها باید برای کاربر گزارش ارزیابی نهایی برند شفاف باشد.

الزامات ارزیابی مارک سازگار با ISO:

ISO 10668 یک استاندارد متا است که، مختصراً اصول رعایت شده و انواع کارهایی را که باید در هر ارزیابی تجاری انجام شود، مشخص می کند. این خلاصه ای از بهترین روش های موجود است و عمداً از مراحل کار دقیق و مورد نیاز اجتناب می کند. از این رو ISO 10668 در مورد کلیه رویکردها و روشهای ارزیابی تجاری انحصاری و غیر اختصاصی که در طول سالها توسعه یافته اند اعمال می شود.

بنابراین ایزو 10668 ارزش گذاری برند از اصول اساسی مشخص شده در استاندارد متا پیروی کنند. ISO 10668 مشخص می کند که هنگام انجام ارزیابی برند، ارزیابی کننده نام تجاری باید 3 نوع تجزیه و تحلیل را انجام دهد قبل از اینکه نظر خود را در مورد ارزش نام تجاری اعلام کند.

اینها تجزیه و تحلیل حقوقی، رفتاری و مالی است. برای رسیدن به یک نظر کامل ارزیابی برند، به هر 3 نوع تجزیه و تحلیل لازم است. این الزام برای ارزیابی مارک های موجود، مارک های جدید و الحاقات نام تجاری اعمال می شود.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 10668:

ایزو 10668 ارزش گذاری برند توسط برخی متقاضیان که برند مهمی ثبت کرده دریافت می شود. نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو بر مبنای الزامات استقرار استاندارد ایزو 10668 اقدام به ممیزی سپس در صورت تایید، گواهینامه ایزو 10668 صادر می شود.

برای اخذ گواهینامه ایزو 10668 ابتدا پیشنهاد می شود هدف سازمان یا شرکت از دریافت گواهینامه مشخص شود. سپس بر مبنای اهداف تعریف شده استراتژی مدونی تعیین و بررسی گردد و بعد بر مبنای تعاریف اصولی اقدام به مراحل پیاده سازی الزامات ایزو 10668 نمایید.

برای پیاده سازی الزامات ایزو 10668 به یک مشاور ایزو نیاز دارید، بنابراین مجموعه ایران گواه جهت استقرار الزامات استاندارد ایزو 10668 ارزش گذاری برند همواره در کنار شما است تا موفق به اخذ گواهینامه شوید.

شرکت هایی که برای حضور در مناقصه و یا ارزیابی برند صرفا نیاز به گواهینامه ایزو 10668 دارند، میتوانند توسط مجموعه ما اقدام به اخذ فوری گواهینامه ایزو 10668 نمایند.

بیشتر بخوانیم:

چرا باید گواهینامه ایزو بگیریم

برچسب ها: ایزو 10668 ارزش گذاری برند، اخذ ایزو 10668، اخذ گواهینامه ایزو 10668، استاندارد ایزو 10668 چیست، چطور باید برند خود را ارزش گذاری نماییم

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند