مقالات مفید

اخذ سریع گواهینامه ایزو

اخذ سریع گواهینامه ایزو

 

اخذ سریع گواهینامه ایزو

اخذ سریع گواهینامه ایزو , ( ISO HSE ) تقاضای بسیار بالایی توسط متقاضیان داشته . منتها نکته مهم اینهستکه اعتبار گواهینامه ایزو فوری چگونه سنجیده میشود ؟ آیا اخذ فوری گواهینامه ایزو اعتبار داشته ؟ متقاضیان اخذ سریع گواهینامه ایزو چه شرکتهایی هستند .

اخذ سریع گواهینامه ایزو ادامه مطلب .....

 

اخذ سریع گواهینامه ایزو , ایران گواه :

صدور فوری گواهینامه ایزو توسط مرکز ایران گواه امکان پذیر میباشد . متقاضیان اخذ سریع گواهینامه ایزو میتوانند ارتباط برقرار نموده بامرکز درخواست صدور سریع گواهینامه ایزو داشته باشند .

رسالت مرکز اطلاع رسانی ایران گواه مشاوره همینطور اطلاع رسانی میباشد بنابراین ابتدا میپردازیم ب اعتبار مراجعیکه بصورت سریع گواهینامه ایزو صادر میکنند .

 

اعتبار گواهینامه ایزو فوری :

صدور سریع گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو انجام میگردد . مراجع صدور فوری گواهینامه ایزو (  ISO HSE  ) بصورت کاملا شخصی فعالیت میکنند . طی مقالات قبلی سایت اعلام شده مرجع تایید کننده ( اعتبار دهنده ) مراکز صدور گواهینامه  ISO  , انجمن اعتبار سنجی  IAF میباشد .

صدور گواهینامه ایزو توسط مراکز تحت نظارت انجمن اعتبارسنجی  IAF هم زمانبر بوده بلاحاظ اینکه متقاضی میبایست حتما الزامات استاندارد ایزو رعایت کرده سپس ممیزی صورت پذیرد بعد گواهینامه صادر میشود .

اخذ سریع گواهینامه ایزو (  ISO ) توسط CB (های) خصوصی امکان پذیر میباشد . لذا متقاضی اخذ سریع گواهینامه ایزو میبایست توسط CB خصوصی اقدام نماید .

اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو ( CB خصوصی ) کاملا بستگی بنوع مرجع صدور داشته . اخیرا تعداد  CB (های) خصوصی بشدت روبه افزایش میباشد . بنابراین دقت جهت انتخاب مرجع صدور بسیار مهم میباشد .

 

گواهینامه ایزو صادرشده بصورت سریع اعتبار داشته ؟

صدور فوری گواهینامه ایزو توسط CB خصوصی کاملا بستگی بنوع اعتبار مرجع صدور داشته . مراجع صدور گواهینامه ایزو شخصی چنانچه تحت نظارت  IAFCB فعالیت نمایند تحت اعتبار بالایی بین مراجع صدور دیگر هستند .

IAFCB انجمن انطباق مراجع صدور گواهینامه ایزو میباشدکه تحت نظارت  IAF انجمن اعتبار سنجی فعالیت نمیکنند .

اخذ سریع گواهینامه ایزو توسط متقاضیان ممکن هست توسط هریک ازمراجع صدور گواهینامه ایزو صورت پذیرد . اغلب مراجع صدور گواهینامه ایزو بدلیل اینکه بصورت فیک فعالیت میکنند گواهینامه ایزو صادرشده رارجستری نمیکنند . بنابراین انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو بسیار حاِئز اهمیت هست .

صدور سریع گواهینامه ایزو ممکن هست توسط برخی سودجویان انجام پذیرد متقاضی میبایست حتما مطمئن شود گواهینامه ایزو صادر شده معتبر میباشد . جهت استعلام گواهینامه ایزو متقاضیان  میتوانند بامرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایند .

 

متقاضیان اخذ سریع گواهینامه ایزو چه شرکتهایی هستند ؟

اخذ سریع گواهینامه ایزو اغلب توسط متقاضیان بلحاظ حضور درمناقصه درخواست میگردد . معمولا پیمانکاران مشتری اخذ سریع گواهینامه ایزو هستند .

متقاضیان اخذ سریع گواهینامه ایزو میبایست توجه داشته باشند حتما گواهینامه ایزو صادر شده توسط کد رجستری داخل گواهینامه میبایست استعلام شود .

گواهینامه ایزو دارای کد رجستری میباشد بنام Certification Namber حتما گواهینامه ایزو صادرشده میبایست دارای کد رجستری باشد .

گواهینامه ایزو توسط مرجع صدور ایزو صادر میشود .  ادرس سایت مرجع صدور حتما پایین گواهینامه ایزو ذکر شده بنابراین متقاضی میبایست وارد سایت صادرکننده گواهینامه شده کد سرتیفیکیت نامبر درقسمت سرچ وارد نماید سپس گواهینامه قابلیت روئیت بوده .

اخیرا برخی سودجویان گواهینامه ایزو سریع صادرمیکنند بدون کد رجستری . لازمبذکر میباشد گواهینامه ایزو حتما میبایست رجستری شود . اعتبار گواهینامه ایزو سه ساله بوده چنانچه گواهینامه ایزو یکسال ، ویا کمتر باشد اعتباری نداشته .

 

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر گوگل :

اخذ سریع گواهینامه ایزو , صدور سریع گواهینامه ایزو , اخذ فوری گواهینامه ایزو ,  صدور فوری گواهینامه ایزو , اخذ فوری ایزو بدون ممیزی , صدور سریع ایزو بدون ممیزی , اخذ یکروزه گواهینامه ایزو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند