مقالات مفید

چگونه گواهینامه ایزو ISO HSE خودرا تمدید کنیم 02144769456

 گواهینامه HSE

چگونه گواهینامه ایزو ISO HSE خودرا تمدید کنیم 02144769456

 

گواهینامه ایزو

گواهی نامه ایزو همچنین گواهینامه  HSE    مدرک معتبری میباشد ک کارفرمایان اخذ مینمایند

متقاضیان اخذ مدرک ایزو همچنین اخذ گواهینامه  HSE  بدنبال مراجع صدور گواهینامه هستند تابتوانند توسط اخذ گواهینامه مشکلات خودرابرطرف نمایند

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بیشتر جهت شرکت درمناقصات مبادرت ب اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   مینمایند منتها هستند مدیرانیکه بمنظور پیشرفت کاری همچنین بالا بردن سطح کاری خود همچنین کارکنان بدنبال پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین پیاده سازی الزامات  HSE   هستند درصد کمتری جهت استفاده تبلیغاتی بدنبال اخذ گواهینامه ایزو میباشند

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   نمیدادنند ک میبایست هرسال نسبت ب ممیزی مراقبتی اقدام نمایند همچنین گواهینامه ایزو اخذ شده تمدید گردد بنابراین چنانچه اقدام ب رجستری گواهینامه خود نمایند متوجه میشوند گواهینامه ایزو اخذ شده غیر قابل رجستری میباشد

تمدید گواهینامه ایزو

 مدت زمان اعتبار گواهینامه ایزو همچنین مدرک   HSE   سه ساله میباشد لذا میبایست هرساله توسط مرجع صادرکننده گواهینامه مورد ممیزی مراقبتی صورت پذیرد سپس تمدید گردد چنانچه اتفاق فوق صورت نپذیرد گواهینامه ایزو اخذ شده توسط سایت مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   غیر فعال شده قابلیت استعلام ندارد بنابراین بهتر میباشد متقاضیان همچنین شرکتهای دارنده گواهینامه ایزو هرساله اقدام نمایند جهت تمدید گواهینامه ایزو اخذ شده

متقاضیان جهت تمدید گواهینامه ایزو ب موارد ذیل برمیخورند :

چطور گواهینامه ایزو خودرا تمدید کنم

گواهینامه ایزو توسط کدام  CB   صادرشده

گواهینامه ایزو توسط کدام مرکز صدور گواهینامه صادر شده

کدام سایت میتوانم گواهینامه ایزو شرکت ر ا تمدید کنم

سایت مرجع صادرکننده گواهینامه چیست

و....

بیشتر بخوانیم

مراکز مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

گرفتن گواهینامه HSE معتبر

متقاضیان جهت تمدید گواهینامه ایزو بامشکلات عدیده ای ربرو هستند مهمترین مشکلات متقاضیان تمدید گواهینامه ایزو میتوان برشمرد سایت مرجع صدور گواهینامه ایزو خودرا پیدا نمیکنند ویا اینکه نمیدانند توسط کدام مرکز مبادرت نموده اند جهت اخذ گواهینامه ایزو

مراجع صدور گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE   میبایست خود سالانه طی نامه نگاری بامتقاضیان اخذ گواهینامه ایزو اطلاع رسانی موعد سررسید تمدید گواهینامه ایزو مشتری خودرا اطلاع رسانی نمایند  منتها ممکن میباشد CB   صادرکننده گواهینامه ایزو همچنین  HSE  وجود نداشته باشد حال سوال بوجود میآید چطور ممکن هست  CB   صادرکننده گواهینامه ایزو وجود نداشته باشد

گواهینامه ایزو همچنین گواهی نامه  HSE  توسط  CB   صادرکننده گواهینامه انجام میگیرد  CB   ممکن میباشد خصوصی باشد همچنین  CB   تحت نظارت  AB   دولتی باشد چنانچه  CB  صادرکننده گواهینامه ایزو تحت نظارت  AB   دولتی بوده معمولا متقاضیان بلحاظ مرجعیت بالای  CB   جهت تمدید گواهینامه ب مشکلات زیادی برخورد نمیکنند نهایتا توسط سایت مرجع صادرکننده گواهینامه ک زیر سرتیفیکیت اخذ شده ایزو همچنین  HSE   ثبت شده وارد سایت مرجع شده اطلاعات تماس پیدا نموده ارتباط برقرار میکنند بامشاوران  CB   سپس درخواست ممیزی مراقبتی نموده مراحل انجام میشود توسط  CB   سپس تمدید گواهینامه ایزو انجام میشود

هزینه تمدید گواهینامه ایزو همچنین هزینه تمدید گواهی نامه  HSE   معمولا نصف هزینه اخذ گواهینامه میباشد

اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدرک  HSE    چنانچه توسط مرجع خصوصی (  CB  خصوصی ) صورت پذیرفته باشد ممکن هست  CB   سال آینده وجود نداشته باشد که متقاضی بتواند گواهینامه اخذ شده خودرا تمدید نماید بنابراین مجددا میبایست مبادرت نماید ب اخذ گواهینامه ایزو

مدیران شرکتها ، موسسات همچنین مراکزی ک مدام د رمناقصات شرکت مینمایند میبایست حتما گواهینامه ایزو همچنین  HSE   داشته باشند پس میبایست هرساله اقدام ب ممیزی مراقبتی نموده تمدید گواهینامه ایزو صورت پذیرد تا بتوانند استعلام گواهینامه ایزو انجام  شود بتوانند درمناقصات شرکت کنند بنابراین مهمترین مسئله جهت اخذ گواهینامه ایزو میتوان برشمرد ا ز  CB  مرجع صادرکننده ، گواهینامه ایزو خودرااخذ نمایند ک بتوانند سال  بعد  مجددا گواهینامه ایزو خودرا تمدید نمایند دیگر مشکل مدیران جهت تمدید گواهینامه ایزو میتواتن برشمرد کارشناسیکه سال گذشته درمرکز اخذ کننده گواهینامه ایزو فعال بوده درحال حاضر فعالیت نمیکند کارشناس جدید نمیداند قبلا  گواهینامه ایزو توسط چه مرجعی صادرگشته ، کارشناسان جهت تمدید گواهینامه ایزو میتوانند ب سایت مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو رجوع نمایند اطلاعات مرکز صدور گواهینامه ایزو راپیداکنند سپس ارتباط برقرار نمایند جهت مراحل تمدید گواهینامه ایزو

متقاضیان جهت تمدید گواهینامه  ISO   همچنین گواهی نامه  HSE   توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال  اهداف زیر هستند :

چطور میتوانم گواهینامه ایزو خودرا تمدید کنم

مراحل تمدید گواهینامه ایزو چیست

هزینه تمدید گواهی نامه ایزو چقدر هست

هزینه تمدید مدرک  HSE

مراکز تمدید گواهینامه ایزو درتهران

مراجع تمدید گواهی نامه  HSE  درایران

نحوه تمدید گواهینامه ایزو چگونه میباشد

آیا میبایست هرسال گواهینامه ایزو خودرا تمدید کنیم

اعتبار گواهینامه ایزو چند ساله میباشد

اعتبار گواهی نامه  HSE  چندسال میباشد

سایت مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو راچگونه پیدا کنم

سایت مرکز صادرکننده گواهینامه  HSE  راچگونه پیدا نمایم

کدام مراکز گواهینامه ایزو راتمدید میکنند

تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه  HSE

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

بامادرارتباط باشید..........

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند